Kehotietoisuus- ja tärinäryhmä torstaisin ja tiistaisin keväällä 2020

TRE (Trauma Releasing Excercises) on seitsemän liikkeen sarja, joka herättää tärinäreaktion ja lievittää jännitys- ja stressitilaa elimistössä. Aivorungon säätelemä tahdosta riippumaton tärinä purkaa patoutunutta energiaa ja palauttaa vähitellen normaalin lihasjäntevyyden ja hermoston tilan. TRE-harjoituksen lisäksi tehdään maadoittavia ja kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita turvan tilan löytämiseksi ja itsesäätelyn edellytysten rakentamiseksi. Opetellaan etenevää psoas-harjoitusta yhteyden löytämiseksi omaan keskustaan ja sen vahvistamiseksi. Oman itsen johtajuutta eli pilottia vahvistetaan Pesso Boyden SystemPsychomotor harjoituksilla, jotka ovat yksinkertaisia, tarkasti ohjattuja turvallisia kehollisia harjoituksia.

Tarpeen mukaan opetusta vireystiloista, psoas- eli lonkankoukistajalihaksesta, hengityksestä ym. Kaksi ohjaajaa on kannattelemassa turvallista tilaa ja antamassa tarpeen mukaan sanallista ja manuaalista ohjausta ja tukea. Voit opetella tunnistamaan omana vireystilaasi, tunteitasi ja tarpeitasi ja kehittää itsesäätelyä sekä palautua aktiivisilla rentouttavilla harjoitteilla.

Lue lisää ryhmäinfosta (PDF).

Parillisten viikkojen torstaina 9.1.-28.5.2020 klo 18-20 (huom. ei 5.3. eikä 30.4.)

Yksilöohjauksessa arvoidaan ryhmän soveltuvuus sinulle. Voit osallistua tarpeen mukaan, mutta suurimman hyödyn saat osallistumalla säännöllisesti. Kevän 2020 kokoontumiskerrat: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2. (ei 5.3.) 19.3., 2.4., 16.4. (ei 30.4.) 14.5. ja 28.5.

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina klo 18 mennessä tekstiviestillä (040 5152 401) tai sähköpostilla ([email protected]).

 • kertamaksu 45 € / 120 min
 • peruutukset veloituksetta viimeistään 2 vrk ennen ryhmää
 • pienryhmä, 3–8 henkilöä

Tiistai aamupäivisin 14.1.-19.5.20 klo 10.10-11.10 (huom. ei 17.3.-7.4.)

Sisältö samantapainen kuin torstain ryhmässä, mutta kehotietoisuutta ja maadoittumista rakennetaan jo edeltävällä Feldenkrais-tunnilla, jolle on suositeltavaa osallistua.

Kevään 2020 kokoontumiskerrat ovat 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 3.3., 10.3. (tauko) 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5. ja 19.5.

Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina klo 18 mennessä tekstiviestillä (040 5152 401) tai sähköpostilla ([email protected]).

 • Kertamaksu 20 € / 60 min
 • Peruutukset veloituksetta viimeistään 2 vrk ennen ryhmää
 • Pienryhmä, 3–8 henkilöä

Ohjaajat

Maija-Leena Lehtimäki

 • fysioterapeutti, Rosen-terapeutti, sertifioitu TRE-ohjaaja, Essential Motion -ohjaaja, Pesso Boyden System Psychomotor-kehopsykoterapia -opiskelija

Mauri Lehtimäki

 • sertifioitu TRE-ohjaaja, kirurgi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Pesso Boyden System Psychomotor-kehopsykoterapia -opiskelija

Lue lisää:


Muiden ohjaamia ryhmiä

Kehotietoisuus- ja tärinäryhmä

Parittomien viikkojen keskiviikkoina 8.1.-27.5.2020 klo 18.30-20

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 18.30 mennessä.
 • Peruutukset veloituksetta viimeistään 2 vrk ennen ryhmää.
 • Kertamaksu 37€ / 90min ja sarjahinta 157€ 5x90min
 • pienryhmä 3-6 henkilöä

Ohjaaja: Nina Reinikainen

Feldenkrais®-tunnit - tietoisuutta liikkeen avulla

ti klo 9-10 ja pe klo 10-11 ja pe klo 18-19

Mitä on Feldenkrais?

Feldenkrais-menetelmän kehitti tiedemies Moshe Feldenkrais (1904-1984**, joka uskoi jokaisen ihmisen kykyyn kehittyä ja oppia uutta niin, että hänen psyykkiset ja fyysiset taitonsa pääsevät kehittymään täyteen potentiaaliinsa. Koska ihminen voi oppia mitä tahansa, hän omaksuu elämänsä aikana myös haitallisia tapoja. Feldenkrais-menetelmän avulla voi oppia havainnoimaan kinesteettisiä tuntemuksiaan liikkeessä, tulla tietoiseksi omista tottumuksistaan sekä löytää ja valita tilalle hyödyllisempiä tapoja liikkua ja toimia. Useimmiten lattialla tehtävät Feldenkrais-liikesarjat pohjautuvat evoluutioprosesseihin, pikkulapsen kehitysmalleihin ja itse itsensä järjestämiseen. Ne rohkaisevat uteliaaseen tutkimiseen ja sen myötä oppimiseen. Kaikki liikkeet voidaan tehdä myös mielikuvaharjoituksina ja siksi tunneille voi osallistua vaikka olisi kipuja tai liikuntarajoitteita. Huomio ohjataan aluksi hyvin pieneen, hitaaseen liikkeeseen, jotta olisi mahdollista tulla tietoiseksi omista tuntemuksistaan. Liikkeet tehdään mielihyvää tuntien, spontaanisti hengittäen, kipukynnystä ylittämättä. Näin luodaan ihanteelliset olosuhteet uuden oppimiselle ja neuroplastiselle paranemisprosessille. Feldenkrais-menetelmän tavoitteena on koko ihmisen aktiivinen ja silti levollinen valmiustila. Tunnilla opitut asiat on tarkoitus soveltaa aina käytännön elämään, prosessit saavat jäädä kypsymään ja kehittymään. Vanhat toiminta- ja liikemallit sekä omaksutut tavat tuntea ja ajatella asioista saattavat muuttua.

Suurimman hyödyn saat osallistumalla säännöllisesti. Suosittelen pitkiä hihoja / lahkeita sekä pehmeitä, joustavia vaatteita / sukkia. Tulethan ilman hajusteita, jotta myös allergiset voivat osallistua. Voit halutessasi tuoda oman makuualustan. Makuualustoja ja tyynyjä ja erilaisia korotuspaloja löytyy tilasta.

Tiistaisin 14.1.-19.5.20 (ei 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.) klo 9-10

Perjantaisin 17.1.-22.5.20 (ei 20.3., 27.3., 3.4., 10.4.) klo 18-19

 • Ilmoittaudu viimeistään 2 vrk aikaisemmin sähköpostilla: ([email protected]). Vain kiireellisessä tapauksessa tekstiviestillä (0505951137)
 • Oviraha 5 €/ tunti
 • Tunnille mahtuu 8 oppilasta

Ohjaaja Marie Hildén

 • Feldenkrais-pedagogiikan opiskelija, lyhytterapeutti (kognitiivis-integratiivinen / psykofyysinen suuntaus**, terveyden- ja sairaanhoitaja

Perjantaisin 10.1.2020 alkaen klo 10-11

 • Ilmoittaudu viimeistään 2 vrk aikaisemmin sähköpostilla ( [email protected]) tai tekstiviestillä (050 3015753 )
 • hinta 10 €/ tunti, 80 € / 10 kerran kortti
 • Tunnille mahtuu 8 oppilasta

Ohjaaja Jussi Riissanen