TRAUMA RELEASING EXERCISES eli TRE on liikesarja, joka herättää lihasten vapinan tai tärinän, joka on aivorungon säätelemä tahdosta riippumaton ja luonnollinen palautumismekanismi. Se rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Trauma Releasing Exercises -harjoittelu voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

Trauma Releasing Exercises -ohjausta on tarjolla sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Ryhmien aikataulut löydät Kurssit ja ryhmät -sivulta


Tampereen ylioppilaslehti Aviisi vieraili kehotietoisuus- ja tärinäryhmässämme. Lue juttu täältä.


Trauma Releasing Exercises -menetelmää on esitelty myös seuraavilla sivuilla.


Lähestymistapaani voit yleisesti tutustua täällä.