TRAUMA RELEASING EXERCISES eli TRE on liikesarja, joka herättää lihasten luonnollisen vapinan tai tärinän. TRE-stressinpurkuliikkeiden aikaansaama tärinä on aivorungon säätelemä tahdosta riippumaton palautumismekanismi. Tärinäharjoitus rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin tai traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Trauma Releasing Exercises -harjoittelu voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

Trauma Releasing Exercises -ohjausta on tarjolla sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. TRE-ryhmien aikataulut löydät Kurssit ja ryhmät -sivulta


Tampereen ylioppilaslehti Aviisi vieraili kehotietoisuus- ja tärinäryhmässämme. Lue juttu täältä.


Trauma Releasing Exercises -menetelmää on esitelty myös seuraavilla sivuilla.


Trauma Releasing Exercises on yksi käyttämistäni psykofyysisen fysioterapian menetelmistä. Lähestymistapaani voit yleisesti tutustua täällä.