Rosen-terapiassa jännittyneitä lihaksia käsitellään lihasjännitystä vastaavalla voimakkuudella ja seuraten kehon reaktioita kosketukseen. Terapeutti käyttää rauhallista kuuntelevaa kosketusta sekä kuvailee havaintojaan sanoin. Saat tulla vuorovaikutukseen omalla tavallasi ja omilla ehdoillasi.

Mitä Rosen-terapia sisältää?

Rosen-terapia tapahtuu hoitopöydällä. Kehon tilaa kartoitetaan tunnustellen ja havainnoiden, missä on jännittyneitä tai toisaalta rentoja ja vapaasti hengittäviä kohtia. Kuunteleva kosketus ja sanallinen peilaus herättelevät aistimaan kehon tuntemuksia ja sisäistä tilaasi.

Hyvin jännittyneen ja/tai turran kehontilan helpottamiseen voidaan joskus käyttää triggerpistekäsittelyä (Travell & Simons), nivelten artikulaatiota ja liikettä sekä monia muita fysioterapeuttisia manuaalisia tapoja herätellä kehotietoisuutta ja käsitellä pehmytosia.

Voimavarojesi mukaan annan myös kotiharjoituksia, joilla opit esimerkiksi rentoutumista ja kivun helpottamista, kehotietoisuutta ja läsnäolon taitoa, stressin purkua, lihasten aktivoimista ja vahvistamista sekä kuntoutumisen vaiheeseen sopivaa liikuntaa.

Miten Rosen-terapia vaikuttaa?

Rosen-terapian seurauksena tunnistat kehosi jännityksiä ja asentoja sekä suojamekanismejasi ja tunnetilojasi. Kun keho rentoutuu ja hengitys vapautuu virtaamaan läpi koko kehon, tietoisuuteen saattaa nousta unohdettuja tunteita ja tapahtumia sekä asenteita ja selviytymisstrategioita. Koettu tapahtuma voi nousta mieleen hyvin tuoreena ja elävänä ”kuin se tapahtuisi nyt”. Monesti kokemus koostuu sarjasta samankaltaisia tunnekokemuksia, jotka ovat tapahtuneet eri elämäntilanteissa. Terapeutti tukee sinua kosketuksen ja sanojen avulla niin, että voit sanoittaa kokemustasi, ja tässä hetkessä oleva minäsi on kokemuksen todistajana terapeutin kanssa. Olet turvassa ja aikuinen, mutta yhteydessä eri-ikäisen minäsi kokemuksiin.

Terapian kuluessa alat saada paremmin yhteyttä tunteisiisi ja elämänhistoriaasi. Minäkokemuksesi eheytyy, kun irrallaan olleet tunnekokemukset ja muistot asettuvat kohdalleen aikajatkumolle ja pois suljetut kohdat kehossasi tulevat osaksi kehonkuvaa.

Kenelle Rosen-terapia sopii?

 • kärsit erilaisista kehon jännityksistä tai kiputiloista
 • ahdistaa, hengityksesi on pinnallista tai hengittämisessä on vaikeuksia
 • sinulla on äänentuoton, kurkun ja kaulan alueen vaivoja
 • olet stressaantunut ja sinun on vaikea rauhoittua
 • kärsit traumaattisen kokemuksen jälkeisestä tilasta
 • olet väsynyt tai uupunut
 • on unihäiriöitä
 • toiminnallisia vatsavaivoja, kipuja ja pullistusta vatsassa
 • et pysty rentoutumaan ja viemään huomiota kehoosi
 • tunnet, ettei kehosi palaudu ja virkisty
 • olet toipumassa raskaasta elämänvaiheesta
 • haluat saada yhteyden tunteisiisi ja lisätä itsetuntemustasi
 • haluat löytää voimavaroja ja uusia mahdollisuuksia elämääsi
 • kehonhuoltoon, kun käytät kehoasi itseilmaisuun (muusikot, näyttelijät, tanssijat)
 • kehotietoisuuden herkistämiseen ja elvyttämiseen, jos käytät kehoasi työvälineenä (terapeutit, opetus-, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijät)

Mitä opit?

 • opit aistimaan ja arvostamaan omaa kehoasi ja sen reaktioita
 • saat turvallisemman ja varmemman kontaktin itseesi ja omaan tapaasi olla
 • löydät yhteyden tunteisiisi ja niiden ilmaisuun spontaanimmin
 • löydät vaihtoehtoisia tapoja kokea ja liikkua
 • opit rentoutumista ja läsnäoloa tässä hetkessä
 • pystyt omien oivallustesi avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
 • pystyt säätelemään työasentojasi
 • pystyt säätelemään kuormitustasi
 • koet liikkumisen osaksi itseilmaisua
 • löydät mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
 • pystyt vahvistamaan itsetuntemustasi
 • opit vuorovaikutustaitoja, sanatonta ilmaisua ja sen ymmärrystä sekä yhdessä toimimista
 • pystyt arvioimaan uudelleen lapsena ja nuorena syntyneitä asenteita ja päätöksiä
 • voit nähdä nykyiset tilanteet ja ihmissuhteet realistisemmin

Rosen-terapian taustaa

Rosen-terapia kuuluu psykofyysisen fysioterapian menetelmiin ja sijoittuu fysioterapian ja psykoterapian välimaastoon. Rosen-terapian juuret ovat 1800–1900-luvun taitteen Keski-Euroopassa, missä tehtiin innovatiivista monitieteellistä kehitystyötä psykoterapian ja kehollisten terapiamuotojen saralla. Saksalais-amerikkalainen fysioterapeutti Marion Rosen (1914-2012), jonka nimeä Rosen-menetelmä kantaa, opiskeli hengitys- ja rentoutushoitoja 1930-luvulla Saksassa sekä sen jälkeen fysioterapeutiksi Tukholmassa ja myöhemmin USA:ssa Mayo-klinikalla. Marion Rosenin työn tuloksena syntyi pitkälle kehittynyt kehoterapiamuoto, jossa yhdistyy kehotietoisuus ja tunnetyöskentely.

Nykyinen aivotutkimus on vaikuttanut käänteentekevästi lääketieteen ihmiskäsitykseen ja tukenut varhaisempien psykoterapiatutkimusten tuottamia käsityksiä ihmisen psykofyysisestä ja psykososiaalisesta olemuksesta. Sikiöajan ja varhaisen vuorovaikutuksen tutkimukset auttavat meitä ymmärtämään mielen ja kehon välisen yhteyden rakentumista. Tämä tieto antaa sanoja kehon ja mielen ilmiöiden kuvaamiseen Rosen-terapiaprosessissa.


Linkkejä


Kirjallisuutta

Elaine L. Mayland: Rosen‑menetelmä - tie eheyteen ja hyvinvointiin. Esoteria Publishing, 1992

Marion Rosen, Susan Brenner: Rosen‑menetelmä. Kosketusta keholle ja mielelle. Delfiini kirjat 2005

Hanna Svennevig: Kehon mieli. Kehontuntemuksesta itsetuntemukseen. WSOY 2005

Jari Sinkkonen: Lapsen puolesta. WS Bookwell Oy. 2001

Maarit Silven: Varhaiset ihmissuhteet – Polku lapsen suotuisaan kehitykseen. Minerva Kustannus Oy. 2010

Sue Gerhardt: Rakkaus ratkaisee. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle. Edita 2008

Daniel J. Siegel: Mielitaju. Muutoksen tiede. Basam Books Oy. 2010

Marion Rosen, Susan Brenner: Rosen Method Bodywork: Accessing the Unconscious through Touch . North Atlantic Books 1991.

Alan Fogel: The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense. WW Norton &Co 2009

Marion Rosen, Susan Brenner: The Rosen Method of Movement. North Atlantic Books 1991

Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen, Tiina Törö, Benita Lillrank: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta 2010

Pirkko Mäkelä, Pirkko Siltala, Tuula Tamminen: Äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus. WSOY 2003

Jari Sinkkonen. Mirjam Kalland: Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen Sanoma Pro 2005

Pat Ogden, Kekuni Minton, Clare Pain: Trauma ja keho. Sensorimotorinen psykoterapia. Traumaterapiakeskus 2009


Rosen-terapia on yksi käyttämäni psykofyysisen fysioterapian menetelmistä. Lähestymistapaani voit yleisesti tutustua täällä.