Essential Motion (eli olennainen liike) on kehotietoisuutta lisäävää kehollista työskentelyä. Lähdemme liikkeelle juuri sillä hetkellä kehossasi tuntuvasta kivusta, muusta tuntemuksesta tai teemasta, jota haluat tutkia. Alkuun voit liikkua ja tunnistella, mitä kehossasi juuri nyt aistit. Usein tulee esiin jokin spontaani liike tai asento, jota et ole tiedostanut mutta jonka nyt ohjaajan kehollisen ja sanallisen peilauksen avulla havaitset.

Fysioterapeutti tukee sinua tutkimaan ja sanoittamaan kehollisia tuntemuksiasi. Voit löytää yhteyden siihen, mitä tunnetilaa ja kokemusta tämä olennainen liike edustaa. Latautuneen kokemuksen purkautuminen helpottaa kehoasi, tasaa tunnetilaasi ja lisää mahdollisuutta luonnolliseen liikkumiseen. Sanoittamalla kokemus jäsentyy.

Essential Motion -työskentely voi olla hyvin erilaista eri kerroilla, koska aina lähdetään siitä, mitä juuri nyt on menossa sinussa. Prosessissa esiin tulleesta kehonkielestä ja sanoituksesta voidaan löytää sopiva kotiharjoitus, esimerkiksi liike ja lause, joka vahvistaa löytämääsi kehon- ja mielentilaa. Työskentely syventää ymmärrystä omista tavoistasi reagoida, toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Liikkumisen luonnollisuus ja helppous sekä itsetuntemus ja voimavarat lisääntyvät.

Taustaa

Essential Motion® on Karen Roeperin, amerikkalaisen Rosen-menetelmän opettajan ja tanssi- ja liiketerapeutin kehittämä lähestymistapa, jota voidaan käyttää Rosen-terapian rinnalla, kun tutkitaan uusia mahdollisuuksia liikkua ja ilmaista itseä sekä löytää voimavaroja ja luovuutta. Essential Motion -ohjausta voidaan käyttää myös itsenäisenä menetelmänä. Sen avulla voidaan tuoda havainnoitavaksi erilaisia persoonallisuuden osia ja sisäistettyjä malleja sekä niihin liittyviä kehontiloja ja reaktiotapoja.


Kirjallisuutta

Jaana-Mirjam Mustavuori: Aistit auki. Anna elämän koskettaa. Basam Books Oy. 2014

Richard C. Schwartz: Introduction to the Internal Family Systems Model. Trailheads Publications 2001

essential-motion.fi

essential-motion.com


Essential Motion on yksi käyttämäni psykofyysisen fysioterapian menetelmä. Lähestymistapaani voit yleisesti tutustua täällä.