Essential Motion on yksi käyttämistäni menetelmistä. Lähestymistapaani voit yleisesti tutustua täällä.


Essential Motion -yksilöohjaus

on tunnin mittainen kehotietoisuutta lisäävä kehollinen työskentely, joka tuo helpotusta oloosi. Lähdemme liikkeelle juuri sillä hetkellä kehossasi tuntuvasta kivusta, muusta tuntemuksesta tai teemasta, jota haluat tutkia. Alkuun voit kävellä, liikutella jäseniä, tunnistella, mitä kehossasi juuri nyt aistit ja tunnet. Usein tulee esiin jokin energeettisesti latautunut spontaani liike, ele tai asento, jota et tiedosta. Se tuntuu tutulta, kun ohjaajan kehollinen ja sanallinen peilaus saa sinut havaitsemaan sen.

Essential Motion -ohjaaja tukee sinua seuraamaan ja tutkimaan sitä ja sanoittamaan kehollisia tuntemuksiasi. Ohjaajan rohkaistessa vapaata hengitystä ja ilmaisua alkaa kehkeytyä yhteys siihen, mitä tunnetilaa ja kokemusta tämä olennainen liike sisältää. Latautuneen kokemuksen purkautuminen helpottaa kehoasi, neutraloi tunnetilaasi ja lisää mahdollisuutta luonnolliseen, helppoon liikkumiseen ja olemiseen. Sanoittamalla kokemus jäsentyy.

Essential Motion -työskentely voi olla hyvin erilaista eri kerroilla, koska aina lähdetään siitä, mitä juuri nyt on menossa sinussa. Prosessissa esiin tulleesta kehonkielestä ja sanoituksesta voidaan löytää sopiva kotiharjoitus, liike ja lause juurruttamaan ja vahvistamaan löytynyttä kehon- ja mielentilaa. Työskentely syventää ymmärrystä omista tavoistasi reagoida, toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Liikkumisen ja olemisen luonnollisuus ja helppous, itsetuntemus ja voimavarat lisääntyvät.

Taustaa

Essential Motion® on Karen Roeperin, amerikkalaisen Rosen-menetelmän opettajan ja tanssiterapeutin kehittämä lähestymistapa, jota voidaan käyttää Rosen-terapian jatkona tai rinnalla, kun tutkitaan uusia mahdollisuuksia liikkua ja ilmaista itseä sekä löytää voimavarojasi ja luovuuttasi. Essential Motion -ohjausta voidaan käyttää myös itsenäisenä menetelmänä. Sen avulla voidaan tuoda selkeästi havainnoitavaksi ja tutkittavaksi erilaisia persoonallisuuden osia ja sisäistettyjä malleja sekä niihin liittyviä kehontiloja ja reaktiotapoja.


Kirjallisuutta

Jaana-Mirjam Mustavuori: Aistit auki. Anna elämän koskettaa. Basam Books Oy. 2014

Richard C. Schwartz: Introduction to the Internal Family Systems Model. Trailheads Publications 2001

essential-motion.fi

essential-motion.com