Käyttämieni psykofyysisten lähestymistapojen avulla löydät turvallisen tilan omassa kehossasi. Työskentelyn myötä kehotietoisuus, rentous ja itsetuntemus lisääntyvät sekä voimavarat elpyvät. Kohtaan Sinut kokonaisvaltaisesti käyttäen kulloinkin sopivia psykofyysisiä menetelmiä.

Etsimme yhdessä muutosta ja helpotusta erilaisiin psykofyysisiin oireisiin kehosi tarpeista lähtien. Työkaluina ovat turvallinen vuorovaikutus, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, sanallinen ja kehollinen peilaaminen, kosketus sekä liike- ja vuorovaikutusharjoitteet. Näin avautuu mahdollisuus tunnistaa kipujen, lihasjännitysten, stressin ja uupumuksen tilaa kehossa ja oivaltaa niiden syitä. Kehon tilan, tunteiden ja ajatusten vuorovaikutuksen oivaltaminen auttaa tunnistamaan omia tarpeita ja pitämään huolta itsestä juuri kullakin hetkellä sopivalla tavalla. Läsnäolo ja itsetuntemus lisääntyy.

Kehotietoisuus alkaa aistien kehittymisen myötä jo kohdussa ja muovautuu koko elämämme ajan. Sen kehittyminen riippuu siitä, miten meidät on vauvoina ja lapsina otettu vastaan ja miten sisäisen maailmamme ilmaisuja on tuettu, sivuutettu tai tukahdutettu. Kyky aistia omaa kehoa voi olla heikentynyt myös ruumiillisen kivun tai vamman tai traumaattisen kokemuksen seurauksena, koska aistimukset ja tunteet ovat olleet liian voimakkaita vastaanotettavaksi. Jos myöhemmin tulee mahdolliseksi käsitellä tällaiseen tilanteeseen liittyviä kokemuksia ja tunteita, poissuljetut aistimukset, niitä kantavat kehon osat, tunteet ja muistot voivat tulla uudelleen osaksi kehonkuvaa ja minäkuvaa. Tämä mahdollistaa erilaisten kehon rasitustilojen vähenemisen tasapainoisen kehon käytön myötä sekä yhteyden omiin voimavaroihin ja sisäiseen eheyteen.